Møteinnkalling og sakspapirer VO møte 14.03.2016

Viser til tidligere varsel om møte og opplæring for nye verneområdestyremedlemmer med vara.
Vedlagt er møtepapirer for konstituerende møte den 14.03.2016 og vedtekter for verneområdestyret.
I tillegg er program for opplæringsdelen den 14.03-15.03. 2016 vedlagt.

Vel Møtt! 
Hege Sæther Moen
Verneområdeforvalter Trollheimen


(Publisert:10.03.2016 Sist endret:15.04.2016)