Møteinnkalling og sakspapirer VO møte 25.04.2016

Verneområdestyret for Trollheimen skal ha møte den 25.04.2016 på forvaltningsknutepunkt Rindal. Saker til behandling er plan for bruk av tiltaksmidler og prosjektplan for arbeid med besøkstrategi for verneområden i Trollheimen.


(Publisert:14.04.2016 Sist endret:15.04.2016)