Flotte forhold for skiturer i fjellet - men vis hensyn til rein

Det er flotte forhold for skiturer i fjellet for tiden og mye folk ute på godværsdager.  Både rein og fugl / vilt er sårbare for forstyrrelse i perioden utover våren, derfor oppfordres de som  besøker området å vise hensyn og spesielt holde hunden i bånd !

Reinen er på vei inn i vår og sommerbeiteområdene sine i Trollheimen og det nærmer seg tid for kalving. I denne perioden av året har reinen dårligere kondisjon og trenger mer hvile enn ellers i året.

Rein i fjellet er også en kilde til en ekstra opplevelse på fjellturen, men respekter dens behov for avstand til folk for å få nødvendig ro. Nyt gjerne synet av dyrene med kikkert, men følg ikke etter dyrene. For de som ferdes med hund er det viktig å vise særlig hensyn.

I perioden fra 1. april – 20. august er det generell båndtvang for hunder med hjemmel i både Viltloven og Reindriftsloven. De fleste kommunenen i Trollheimen har også egne forskrifter som utvider båndtvangen utover høsten av hensyn til beitedyr. Reindriftsloven pålegger hundeeier et særlig ansvar for at hunden ikke løper løs i områder der tamrein oppholder seg hele året. Selv når hunden er under kontroll eller er bundet, har hundeeier eller besitter ansvar for at reinen ikke blir unødig uroet eller skremt.

For mer informasjon om reindrifta i Trollheimen se  http://www.trollheimen-sijte.no/ .

Her finner du også kontaktinformasjon og en oppfordring om melde fra om du møter skadd rein eller observerer døde dyr.

 

 

(Publisert:14.04.2016 Sist endret:15.04.2016)