Møte i Verneområdestyre for Trollheimen 22.05.2017

Snota - foto Hege Sæther Moen
Snota - foto Hege Sæther Moen

22.05.2017 er det møte Verneområdestyre for Trollheimen.

Innerdalen og Trollheimen jubilerer i 2017 med henholdsvis 50 og 30 år som landskapsvernområder, hvordan dette skal markeres er av sakene som skal opp i møtet.

Verneområdestyret arbeider for tiden med utarbeidelse av en besøksforvaltningsstrategi for vernmeområdene. Gjennom kartlegging av sårbarhet, viktige verneverdier og bruk skal det legges opp en forvaltning framover som skal balansere verneverdier og bruk på en måte som også skal gi rom for verdiskaping - opplevelsesmessig og økonomisk, uten at dette forringer verneformål , verneverdier og sårbare arter / naturmiljø.

For å få en god prosess i arbeidet med besøksforvaltning er det viktig at lokale aktører, grunneiere, hytteiere, lokalsamfunn og kommuner gir sine innspill på dagens bruk og ønsket bruk, men også på forhold som truer viktige verdier i områdene.

(Publisert:08.05.2017)