Trollheimen endelig merket - 30 år etter at området ble verna

Minilla - Minildalsmyrene og Trollheimen
Minilla - Minildalsmyrene og Trollheimen, Foto: Øyvind Leren

Merking av Trollheimen påbegynt i 1990 er nå ferdig. Miljødirektoratet har vedtatt to mindre grensejusteringer og rettet forskriften i tråd med nytt vernekart. 

 

Verneområdestyret fikk forvaltningsmyndighet for verneområdene i Trollheimen i 2011, og for grensemerking / vedlikehold av merkingen fra 2015. Fylkesmennene i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag (nå Trøndelag) har hatt ansvar for førstegangsmerkingen som nå er ferdigstilt.

Trollheimen landskapsvernområde, oppretta ved kongelig resolusjon 11.12.1987, ble delvis merket i regi av Fylkesmennene i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag omkring 1990. Vernegrensa i Rennebu kommunes del av Trollheimen ble merket i regi av Sør-Trøndelag jordskifterett i 2009-2010, mens vernegrensa i Meldal, Rindal, Surnadal, Sunndal og Oppdal ble merket i regi av Nordmøre Jordskifterett i perioden 2014-2016.

Etter merkearbeidet i Rennebu kommune anbefalte Fylkesmannen i Sør- Trøndelag Miljødirektoratet å vedta to mindre grensejusteringer i Rennebu. Grenesejusteringene ble sammen med nytt vernekart og oppdatert forskrift vedtatt av Miljødirektoratet 31.05.2017. På grunn av en mindre feil i gnr / bnr i ble det gjort en ny retting av forskriften 11.01.2018 slik at verneforskriften nå skal stemme med vedtatt vernekart.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i forståelse med Fylkesmannen i Trøndelag orientert direkte berørte parter om grenseendringen, merking og retting av verneforskriften i brev av 20.03.2018 og ved nyhetsartikkel på Fylkesmennes hjemmesider.

 

(Publisert:20.03.2018)