Vellykket dialogmøte og jubileumsmarkering

50 personer var samlet til dialogmøte om besøksforvaltning og markering av jubileer for Innerdalen 50 år og Trollheimen 30 år den 28.06.2017.

I flott vær startet dagen med kaffe og kake på Renndølsetra, for dialogmøte med innlegg fra mange aktører og interessegrupper på Innerdalshytta. Verneområdestyret holdt også et kort ordinært styremøte, før dagen ble avsluttet med festmiddag på Renndølsetra.

Verneområdestyret takker for innspill og deltakelse !

Vedlagt finnes møteprotokoll, sammenfatning fra dialogmøtet, presentasjonene som ble holdt og link til brukerundersøkelsen fra NINA.

 

(Publisert:06.07.2017)