Dialogmøte og Verneområdestyremøte 25.10.2018

Storrindvatnet, Trollhetta og Rindhatten
Storrindvatnet, Trollhetta og Rindhatten, Foto: Morten Gåsvand

Dialogmøte 25.10.2018 på Bergmannskroa Løkken Verk, Meldal kommune.

Verneområdestyret har to tema som de ønsker å diskutere med Faglig Rådgivende utvalg og Administrativt kontaktuvalg:

-  Besøkstrategi for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder, Svartåmoen og  Minilldalsmyrene naturreservat

- Motorferdsel; utdyping av forvaltningsplanens føringer etter klageavgjørelse som vil være  førende for framtidig forvaltningspraksis

Program for dagen blir slik:
09.45 Kaffe og noe å bite i
10.00 – 13.00 Dialogmøte
13.00 – 14.00 Lunsj
14.00 – 16.00 Verneområdestyremøte

Faglig rådgivende utvalg og administrativt kontaktutvalg deltar på dialogmøtet, men er
også velkommen som tilhørere på verneområdestyremøtet.


Vi håper flest mulig finner tid til å bistå verneområdestyret i sitt arbeid og kommer på
dialogmøtet.

For å vite hvem og hvor mange som kommer ønsker vi tilbakemelding på om dere
deltar innen 22.10.

 

Møtet er også åpent for andre tilhørere.

 

(Publisert:15.10.2018 Sist endret:22.10.2018)