Verneområdestyremøte 15.03.2019

Bildet over tatt av Eystein Opdøl, viser granfeltet i Innerdalen før uttak startet 4. mars 2019. Det er nå full aktivitet med hogst og uttransport med helikopter.

 

Verneområdestyre for Trollheimen har møte på Rindal Skimuseum den 15.03.2019

Tid 10.00 - 14.00

 

(Publisert:08.03.2019)