Arbeidsutvalgsmøte 25.03.2019

Gjevilvassdalen - foto Øyvind Leren

 

Verneområdestyre for Trollheimens arbeidsutvalg har møte på Øvre Dalen i Rindal den 25.03.2019 kl 13:00 

Deler av møtet vil lukkes ved behandling av AU sak 4/2019.

(Publisert:22.03.2019)