Verneområdestyremøte 27.-28. juni 2019

Innerdalsvatnet med innerdalstårnet til høyre i bildet.
Innerdalsvatnet med innerdalstårnet til høyre i bildet., Foto: Øivind Leren

Verneområdestyret for Trollheimen har todagersmøte med befaring 27. til 28. juni 2019.

Kort skissert program er slik:

27.06       9:00 - 14:00 Befaring og orienteringer Innerdalen

               17:00 - 20:00 Møtedel på Storli Gard

 

28.06     08:30 - 13:00 / 16:00 Befaringer og orienteringer Tovatna /sti mot Kårvatn

Møtedelen er åpen for tilhørere.

Møteinnkalling og tilleggsdokumenter til referatsaker finnes under relaterte dokumenter.

 Ref. sak 4/2019 gis en orientering i møtet

Ref. sak 13/2019 ettersendes i uke 26.

(Publisert:20.06.2019)