Verneområdestyremøte 28.09.2020

Minilldalsmyran
Minilldalsmyran

Verneområdsestyremøte med befaring på Fjellheim, Nerskogen i Rennebu 28.09.2020 

Befaring ca 10:00 - 12:00

Møte på Fjellheim ca 12.00 - 16:00

Møteinnkalling  finnes under relaterte dokumenter.

(Publisert:20.09.2020)