Verneområdestyremøte 08.03.2021

Storlidalen med tovatna
Storlidalen med tovatna

Verneområdsestyremøte TEAMS 08.03.2021 

Under relaterte dokumenter er møtepapirer til verneområdestyret for Trollheimens møte den 08.03.2021. Dokumentene i referatsakene og vedlegg til styresakene som skal behandles er ikke med i sakspapirene, kontakt forvalterne om dere ønsker å se disse.

Rapportene fra evalueringene av forvaltningsmodellen lokal forvaltning og prøveordningen med grunneierreprentanter / partssammensatt styre er også å finne under relaterte lenker.

 

Om noen ønskler å følge møtet som tilhører bes de kontakte en av verneområdeforvalterne  for TEAMS-lenke til møtet.

Roar - epost ropet@statsforvalteren.no

Hege - epost hesmo@statsforvalteren.no

(Publisert:01.03.2021)