Verneområdestyremøte 09.11.2020

Storlidalen med tovatna
Storlidalen med tovatna, Foto: (Øyvind Leren)

Verneområdsestyremøte Sunndal kulturhus 09.11.2020 

Program:
10:00     Nordlandsforskning legger fram evaluering av prøveordning med
              grunneier- og partssammensatt verneområdeforvaltning i perioden 2017 –
              2019.
10:30     Dialogmøte administrativt kontaktutvalg og verneområdestyre for
              Trollheimen
12:00     Lunsj
13:00     SNO orienterer om sitt arbeid med tilsyn i verneområdene våre og
              rovdyrsituasjonen, registrerte skader og dokumentasjon.
13:30     Styresaker til behandling

(Publisert:02.11.2020 Sist endret:01.03.2021)