Planer, publikasjoner og skjema

Vindøldalen
Vindøldalen, Foto: Øivind Leren

Forvaltningsplan for Trollheimen

Gjeldene forvaltningsplan for Trollheimen er fra 2005. Planen er utarbeidet i samråd med Samarbeidsutvalget for Trollheimen. I tillegg til å gi informasjon om verneområdene i Trollheimen, gir planen retningslinjer for bruken av landskapsvernområdet. Forvaltningens overordnede mål er å sikre verneverdiene i Trollheimen i et langsiktig perspektiv. Forvaltningsplanen er et redskap i ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:09.07.2014)
Les mer

Utkast til forvaltningsplan for verneområdenen i Trollheimen

Høring av Forvaltningsplan for verneområdene i Trollheimen Utkast til forvaltningsplan for verneområdene i Trollheimen legges ut på høring i perioden 10. juli – 10. oktober 2014. Forvaltningsplanen er en felles plan for alle verneområdene i Trollheimen: -                     Trollheimen ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:09.07.2014)
Les mer

Verneplan for Trollheimen

Verneplan for Trollheimen ble 23. juni 19980 oversendt fra Trollheimsutvalget til miljøverndepartementet og dannet grunnlaget for det videre arbeidet med vern av Trollheimen.  

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:19.12.2013)
Les mer