Verneplan for Trollheimen

Verneplan for Trollheimen ble 23. juni 19980 oversendt fra Trollheimsutvalget til miljøverndepartementet og dannet grunnlaget for det videre arbeidet med vern av Trollheimen.

 

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:19.12.2013)