Forvaltningsplan for Trollheimen

Gjeldene forvaltningsplan for Trollheimen er fra 2005. Planen er utarbeidet i samråd med Samarbeidsutvalget for Trollheimen. I tillegg til å gi informasjon om verneområdene i Trollheimen, gir planen retningslinjer for bruken av landskapsvernområdet.

Forvaltningens overordnede mål er å sikre verneverdiene i Trollheimen i et langsiktig perspektiv. Forvaltningsplanen er et redskap i dette arbeidet.

 

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:09.07.2014)