Verneområdestyret

Verneområdestyret for Trollheimen er av Miljøverndepartementet gitt forvaltningsmyndighet for verneforskriftene for:


  -  Trollheimen landskapsvernområde
  -  Innerdalen landskapsvernområde
  -  Svartåmoen naturreservat
  -  Minilldalsmyrene naturreservat

Arkivfunksjonen for Verneområdestyret for Trollheimen ligger hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

Postadressen til Verneområdestyret for Trollheimen er:

Verneområdestyret for Trollheimen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Postboks 2520

6404 Molde

 

Verneområdeforvalteren er ansatt av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men har  kontorsted i Rindal sammen med lokalt SNO.


Vedtekter

Miljødirektoratet har med hjemmel i naturmangfoldloven § 62 og som følge av forsøksordningen med partssammensatte nasjonalpark / verneområde-styrer endret vedtektene for  verneområdestyret for Trollheimen gjeldende fra 31.03.2017.

Styremedlemmer

Verneområdestyre for Trollheimen består av følgende medlemmer:

Arbeidsutvalg

Leder:        Ola T Heggem                     Vara: Randi W Frisvold Nestleder:  Are Hillstad                      Vara: Kirsti Welander Medlem:  &nbs ...

Faglig Rådgivende Utvalg

Organisasjon Representant Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Møre og Romsdal Ingbjørn Bredeli Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Sør Trøndelag Asbjørn Hovdal Trondhjem Turistforening Randi Horghaugen Kristiansund og Nordmøre Turistforening Erik Gudmundsen Kraftregulantene Arild Magne Gjerdevik Trollheimen Sitje Anna Krihke Renander Bondel ...

Møtekalender

Søknadsfrist Saker som skal behandles av Verneområdestyret bør normalt være sendt  1 måned før neste styremøte. Kurante saker i tråd med retningslinjer i forvaltningsplanen kan behandles delegert av verneområdeforvalter. Møteinnkalling og saksdokumenter Møter i Verneområdestyret for Trollheimen er åpne offentlige møter, der alle som vil kan være tilhørere. Møteinnkalling og ...

Styredokument

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:20.03.2015)