Møtekalender

Søknadsfrist

Saker som skal behandles av Verneområdestyret bør normalt være sendt  1 måned før neste styremøte. Kurante saker i tråd med retningslinjer i forvaltningsplanen kan behandles delegert av verneområdeforvalter.

Møteinnkalling og saksdokumenter

Møter i Verneområdestyret for Trollheimen er åpne offentlige møter, der alle som vil kan være tilhørere. Møteinnkalling og sakspapirer vil være tilgjengelig på nettsidene til verneområdestyret senest 1 uke før møtet.

Etter møtet vil møteprotokoll bli tilgjengelig samme sted.  Protokollen er grunnlag for utsending av vedtaksbrev. Protokoll blir sendt pr. e-post til Miljødirektoratet, Fylkesmennene i Møre og Romsdal og Trøndelag, fylkeskommunene, kommunene og SNO.

Møter i Verneområdestyret for Trollheimen 2020

03.-04.03.2020 Scandic Nidelven, Trondheim

22.06.2020 Skifer Hotell, Oppdal

20.-21.08.2020 avlyst

28.09.2020  Fjellheim, Nerskogen i Rennebu

09.11.2020 Sunndal kulturhus

Møter i AU 2020

03.04.2020 TEAMS

14.08.2020 TEAMS

Møter i Verneområdestyret for Trollheimen 2019

15.03.2019  Rindal skimuseum, Rindal

27.-28.06.2019  Storli Gard, Oppdal

29.08.2019  Kårvatn, Surnadal

11.10.2019 Trollheimstunet i Helgetunmarka, Rindal

02.12.2019 Fjellheim på Nerskogen, Rennebu

 

 

Møter i Verneområdestyret for Trollheimen 2018

26.02.2018 Thon Vårsøg Hotell, Surnadal

27.06.2018 Fjellheim, Nerskogen Rennebu

23.-24.08.2018 Kårvatn / Todalen, Surnadal

25.10.2018 Bergmannskora, Løkken Verk, Meldal

Møter i Verneområdestyret for Trollheimen 2017

13.03.2017          Thon Vårsøg hotell Surnadal

22.05.2017          Kommunestyresalen, Meldal

28.06.2017          Innerdalshytta, Sunndal

29.-30.08.2017    Rennebu / Oppdal (AVLYST)

05.10.2017          Rindal

21.11.2017         Storlidalen, Oppdal

 

Møter i Verneområdestyret for Trollheimen 2016

25.02.2016          Forvaltningsknutepunkt Rindal

14.-15.03.2016    Skifer Hotell Oppdal

25.04.2016          Forvaltningsknutepunkt Rindal

06.06.2016          Renndølsetra, Sunndal

05.-06.09.2016    Trollheimshytta, Surnadal

08.-09.11.2016    Trondheim

30.12.2016           E-postmøte

 

 

Møter i AU 2016

05.01.2016  Forvaltningsknutepunkt Rindal

22.01.2016  Telefon

 

Møter i Verneområdestyret for Trollheimen 2015

04.02.2015 Forvaltningsknutepunkt Rindal

27.03.2015 Kommunehuset i Rennebu

03.06.2015 Vårsøg Hotell Surnadal

16.09.2015 Kommunestyresalen i Meldal

24.11.2015 Vårsøg Hotell Surnadal

30.12.2016  Epostmøte

 

Møter i AU 2015

13.01.2015 Oppdal kulturhus

05.03.2015 Telefon

13.04.2015 Radisson Blue Royal Garden Trondheim

10.08.2015 Telefon

 

Dialogmøter med faglig rådgivende utvalg 2015

16.09.2015 Kommunestyresalen i Meldal

 

Møter i Verneområdestyret for Trollheimen 2014

24.02.2014 Skifer Hoptell Oppdal

26.05.2014 Nasjonalparksenteret på Gjøra, med befaring på Vollasetra

01.-02.07.2014 Jøldalshytta, med flere befaringer i Jøldalen.

04.09.2014  Vårsøg Hotell Surnadal

24. - 25.11.2014  Skifer Hotell Oppdal

Møter i AU 2014

24.03.2014 Thon Vårsøg Hotell Surnadal

21.08.2014 Gråhaugen, Folldalen Surnadal

16.12.2014 Forvatningsknutepunkt Rindal

 

Dialogmøter med faglig rådgivende utvalg 

 24. - 25.11.2014  Skifer Hotell Oppdal

 

Møter i Verneområdestyret for Trollheimen 2013

13.02.2013 Vårsøg hotell,  Surnadal kommune

18.04.2013 Saga Trollheimen hotell,  Rindal kommune

28.06.2013 Bolme pensjonat, Rindal kommune

26.09.2013 Fjellheim Nerskogen, Rennebu kommune

04.11.2013 Clarion Hotell og Congress Trondheim

 

Møter i AU 2013

10.01.2013 Kommunehuset, Oppdal

15.03.2013 Telefon

13.12.2013  Surnadal kommune

 Dialogmøter med faglig rådgivende utvalg 

Ingen

 

Møter i Verneområdestyret for Trollheimen 2012

21.02.2012 - 22.02.2012 Saga Trollheimen Hotell, Rindal kommune

29.03.2012 Vårsøg Hotell, Surnadal kommune

07.05.2012 Nasjonalparksenteret på Gjøra, Sunndal kommune

27.06.2012 Jøldalshytta, Rennebu kommune

30.08.2012 Otta hotell, Sel kommune

14. -15.11.2012  Bortistu Storlidalen, Oppdal kommune

 

Møter i Arbeidsutvalget (AU) 2012:

06.01.2012 Kommunehuset på Oppdal

19.03.2012 Kommunehuset i Surnadal

16.04.2012 Telefonmøte

04.06.2012 Telefonmøte

19.06.2012 Telefonmøte

14.09.2012 Telefonmøte

21.09.2012 Gråhaugen, Folldalen i Surnadal

24.10.2012 Telefonmøte

07.12.2012 Surnadal

 

Dialogmøter med faglig rådgivende utvalg 

14.11.2012 Bortistu Storlidalen, Opdal