Sakspapirer Verneområdestyremøter

Møteinnkalling med sakspapirer sendes Verneområdestyret 14 dager før møtene. 

Verneområdeforvalter forbereder saker for Verneområdestyret / Arbeidsutvalget. 

Saksframleggene er en presentasjon av den enkelte søknad / sak som skal behandles, med synligjøring av aktuell lovhjemmel for vedtak, forvalters faglige vurderinger og forslag til vedtak.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:14.02.2018)

2020

Sakspapirer for verneområdestyremøtene finnes under relaterte dokumenter:

(Publisert:02.03.2020 Sist endret:04.11.2020)

2019

Sakspapirer for verneområdestyremøtene finnes under relaterte dokumenter:

(Publisert:02.03.2017 Sist endret:23.03.2020)

2018

Sakspapirer for verneområdestyremøtene finnes under relaterte dokumenter:

(Publisert:02.03.2017 Sist endret:08.03.2019)

2017

Sakspapirer for verneområdestyremøtene finnes under relaterte dokumenter:

(Publisert:02.03.2017 Sist endret:08.03.2019)

2016

Sakspapirer for verneområdestyremøtene finnes under relaterte dokumenter:

(Publisert:10.03.2016 Sist endret:08.03.2019)

2015

Sakspapirer for verneområdestyremøtene finnes under relaterte dokumenter:

(Publisert:10.02.2014 Sist endret:08.03.2019)

2014

Sakspapirer for verneområdestyremøtene finnes under relaterte dokumenter:

(Publisert:10.02.2014 Sist endret:08.03.2019)

2013

Sakspapir / saksframlegg for 2013 finner du nedenfor under relaterte dokumenter.  

2012

Sakspapir / saksframlegg for 2012 finner du nedenfor under relaterte dokumenter.