Styremedlemmer

Verneområdestyre for Trollheimen består av følgende medlemmer:


Leder:                       Ola T Heggem, Rindal kommune

                                   Vra: Line Flåtten

Nestleder:                 Are Hillstad, Meldal kommune

                                   Vara: Olaug Muan

Styremedlemmer:   Ola Øie, Rennebu kommune

                                   Vara: Marit Bjerkås

                                   Lilly Gunn Nyheim, Surnadal kommune

                                   Vara: Nils Håvard Øyås

                                  Janne Merete Rimstad Seljebø, Sunndal kommune

                                   Vara: Arne Drøpping

                                  Kirsti Welander, Oppdal kommune

                                  Vara: Trygve Sande

                                  Ellen Haugen Bergesrønning, Sør-Trøndelag Fylkeskommune

                                  Vara: Arne Morten Lundhaug Johnsen

                                  Randi Walderhaug Frisvold, Møre og Romsdal Fylkeskommune

                                  Vara: Nils Føystad

                                  Maja Britt Renander, Sametinget

                                  Vara: Anna Kristine Renander

                                  Gustav Kant, Sametinget

                                  Vara: Elias Kant

                                  Frode S Bergrem, Trondhjems Turistforening

                                  Vara: Randi Horghaugen

                                   John Langli, Rindal og Surnadal Sauavlslag

                                   Vara: Ingunn Tørset

                                    Ragnar Halle, FNF Møre og Romsdal

                                     Vara: Tove Hundset

                                    Ristin Kant, Trollheimen Sijte

                                     Vara: Mattias Anderson Bransfjell

                                     Kari Elin Røttereng Lillemo, Grunneier Meldal komune

                                      Vara: Ola Lund

                                     Eystein Endreson Opdøl, Grunneier Sunndal kommune

                                     Vara: Oddveig Gikling-Bjørnå