Tiltak

Forvaltning av verneområdene i Trollheimen krever ulike tiltak knyttet til kartlegging, informasjon og tilrettelegging, vedlikehald og skjøtsel. Verneområdestyret for Trollheimen søker årlig om midler til slike nødvendige tiltak fra sentrale myndigheter.

Den praktiske gjennomføringen av de ulike tiltaka utføres av lokalt SNO, grunneiere , lokale organisjasjoner eller innleide firma.

 


(Publisert:28.11.2011 Sist endret:01.11.2012)

Oppstartede tiltak

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:22.02.2012)

Gjennomførte tiltak

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:22.02.2012)

Planlagde tiltak (tiltaksplanar)

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:22.02.2012)

Bestillingsdialog

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:22.02.2012)