Verneområdene

Under er en presentasjon av hvert av verneområdene i Trollheimen.Trollheimen landskapsvernområde

Naustådalen

Trollheimen landskapsvernområde ble fredet ved kongelig resolusjon av 11.12.1987, for å ta vare på et vakkert og særegent fjellområde med skog og seterdaler og et rikt plante- og dyreliv.

(Publisert:08.10.2012 Sist endret:15.07.2015)

Innerdalen landskapsvernområde

Innerdalsvatnet med innerdalstårnet til høyre i bildet.

Innerdalen landskapsvernområde ble vernet ved kongelig resolusjon 17.06.1977, for å bevare et vakkert naturlandskap som på grunn av topografi, vassdrag og vegetasjon har betydelig rekreativ og naturvitenskapelig verdi.

(Publisert:08.10.2012 Sist endret:15.07.2015)

Svartåmoen naturreservat

Svartåmoen med Trollhetta til venstre og Geithetta til høyre.

Svartåmoen naturreservat ble vernet gjennom to omganger; kongelig resolusjon av 11.12.1987 og 17.12.1999, for å sikre et skogområde med alt naturlig plante- og dyreliv. Av spesielle kvaliteter kan det nevnes at området er et lite rørt furuskogområde på grusavsetninger som er typiske for regionen.

(Publisert:08.10.2012 Sist endret:15.07.2015)

Minilldalsmyrene naturreservat

Bildet viser Minilldalsmyrene.

Minilldalsmyrene naturreservat ble vernet ved kongelig resolusjon 21.12.1990, for å bevare et stort, uvanlig myrområde i denne naturgeografiske regionen, samt å bevare et vakkert landskap og en rik fuglebiotop.

(Publisert:08.10.2012 Sist endret:15.07.2015)