Innerdalen landskapsvernområde

Innerdalsvatnet med innerdalstårnet til høyre i bildet.
Innerdalsvatnet med innerdalstårnet til høyre i bildet., Foto: Øivind Leren

Innerdalen landskapsvernområde ble vernet ved kongelig resolusjon 17.06.1977, for å bevare et vakkert naturlandskap som på grunn av topografi, vassdrag og vegetasjon har betydelig rekreativ og naturvitenskapelig verdi.

(Publisert:08.10.2012 Sist endret:15.07.2015)