Svartåmoen naturreservat

Svartåmoen med Trollhetta til venstre og Geithetta til høyre.
Svartåmoen med Trollhetta til venstre og Geithetta til høyre., Foto: Øivind Leren

Svartåmoen naturreservat ble vernet gjennom to omganger; kongelig resolusjon av 11.12.1987 og 17.12.1999, for å sikre et skogområde med alt naturlig plante- og dyreliv. Av spesielle kvaliteter kan det nevnes at området er et lite rørt furuskogområde på grusavsetninger som er typiske for regionen.

(Publisert:08.10.2012 Sist endret:15.07.2015)