Utsikt fra Skipskjølen Foto: Ørjan Werner JensenMoreneringer Foto: Ørjan Werner JensenIngajeaggi Foto: Ørjan Werner JensenHolmfjell fra sørvest mot vestnordvest Foto: Ørjan Werner JensenAusterelva Foto: Ørjan Werner JensenSnø og flatt Foto: Ørjan Werner Jensen

Varangerhalvøya

Arktisk og urgammelt landskap


Varangerhalvøya er Norges største halvøy. Varangerhalvøya nasjonalpark med tilliggende verneområder ble opprettet i 2006. Totalarealet er på hele 2090 km2; nasjonalparken utgjør 1805 km2, landskapsvernområdet 246 km2 og naturreservatet 19 km2. Nasjonalparkstyret forvalter også Ytre Syltevika naturreservat og Sandfjordneset naturreservat. Varangerhalvøya, som er den mest arktisk pregete delen av Fastlands-Norge, har unike verdier i forhold til landskapsformer og kvartærgeologi, plante og dyreliv og samiske kulturminner. Her møtes arter på kanten av sind nordlige-, sydlige og østlige utbredelse. 


Nyheter

Utsetting av fjellrev i 2019

Fjellrever på vei ut av kunstig hi etter utsetting 2019

24. januar ble 26 fjellrever satt ut på tre lokaliteter i Varangerhalvøya Nasjonalpark.

(Publisert:25.01.2019)

Møte i faglig rådgivende utvalg 2018

Torsdag 22. november kl. 18 var det møte i faglig rådgivende utvalg for Varangerhalvøya nasjonalparkstyre.

(Publisert:15.11.2018 Sist endret:25.01.2019)

Åpnet nytt informasjonspunkt i Varangerbotn

Avduking av infotavle

1 september 2018 åpnet vi nytt informasjonspunkt i Varangerbotn.

(Publisert:03.04.2019)

Startpunktet i Komagdalen oppgradert jamfør ny merkevare

Styreleder Catrine Rosanoff Aronsen avduket ny portal i Komagdalen

Vårt startpunkt og innfallsport til Nasjonalparken i Komagdalen ble åpnet 30 august 2018. Startpunktet har fått sin egen gapahuk og informasjonmateriell i ny drakt jamfør ny merkevare for Norges nasjonalparker.  

(Publisert:03.04.2019)

27 Fjellrever satt ut i Varangerhalvøya Nasjonalpark i 2018

Fjellrev ut av kunstig hi

13 februar ble 27 fjellrever satt ut i Varangerhalvøya Nasjonalpark for å støtte opp om de få individene som er igjen. Klima - og Miljøminister Ola Elvestuen deltok på utsettingen!

(Publisert:15.02.2018 Sist endret:03.04.2019)

Innspill til søknad om å etablere klimaobservatorium for arktisk tundra i Varangerhalvøya Nasjonalpark

Ved møte i faglig rådgivende utvalg 22.11.2017 kom det ønske fra organisasjonene om å kunne uttale seg skriftlig til styret om søknad om etablering av COAT-prosjektet med infrastruktur i Komagdalen. Dette er mulig innen 10. desember. Klikk på overskriften - så kan du lese mer om prosjektet.  

(Publisert:25.11.2017 Sist endret:03.04.2019)
Vis nyhetsarkiv