Utsikt fra Skipskjølen Foto: Ørjan Werner JensenMoreneringer Foto: Ørjan Werner JensenIngajeaggi Foto: Ørjan Werner JensenHolmfjell fra sørvest mot vestnordvest Foto: Ørjan Werner JensenAusterelva Foto: Ørjan Werner JensenSnø og flatt Foto: Ørjan Werner Jensen

Varangerhalvøya

Arktisk og urgammelt landskap


Varangerhalvøya er Norges største halvøy. Varangerhalvøya nasjonalpark med tilliggende verneområder ble opprettet i 2006. Totalarealet er på hele 2090 km2; nasjonalparken utgjør 1805 km2, landskapsvernområdet 246 km2 og naturreservatet 19 km2. Nasjonalparkstyret forvalter også Ytre Syltevika naturreservat og Sandfjordneset naturreservat. Varangerhalvøya, som er den mest arktisk pregete delen av Fastlands-Norge, har unike verdier i forhold til landskapsformer og kvartærgeologi, plante og dyreliv og samiske kulturminner. Her møtes arter på kanten av sind nordlige-, sydlige og østlige utbredelse. 


Nyheter

Fjellrever på vei ut av kunstig hi etter utsetting 2019
Utsetting av fjellrev i 2019
(Publisert:25.01.2019)
Les mer»
Møte i faglig rådgivende utvalg 2018
(Publisert:15.11.2018 Sist endret:25.01.2019)
Les mer»
Fjellrev ut av kunstig hi
27 Fjellrever satt ut i Varangerhalvøya Nasjonalpark i 2018
(Publisert:15.02.2018 Sist endret:03.04.2019)
Les mer»
345
Møte i Faglig rådgivende utvalg 22 November
(Publisert:21.10.2016 Sist endret:03.04.2019)
Les mer»
Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre på Facebook
(Publisert:13.07.2017 Sist endret:03.04.2019)
Les mer»
34 artiklar totalt. Viser treff 1 - 10
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. >
  6. »
Søk i artiklar