Kart

Førsteporten i Komagelva, Vardø
Førsteporten i Komagelva, Vardø, Foto: Ørjan Werner Jensen

Under finner du diverse nyttige kart.

Kart over Nasjonalparken og 3 andre verneområder opprettet i 2006:

Varangerhalvøya Nasjonalpark/ Várnjárgga álbmotmeahcci 

Syltefjorddalen naturreservat / Oarddu luondumeahcci

Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernområde /

Biezavuona-Oardduvuona suodjemeahcci

Kartplakat - Varangerhalvøya Nasjonalpark med tilliggende verneområder

(Publisert:28.11.2011 Sist endret:07.12.2018)