Kontakt og lenker

Dokumenter som blir sendt inn til eller ut fra nasjonalparkstyret blir arkivert hos Fylkesmannen i Trom og Finnmark. Derfor er postadressa til nasjonalparkstyret den samme som til Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Dette kvalitetssikrer arkivfunksjonen og gjør alle offentlige dokumenter knyttet til nasjonalparkstyret tilgjengelige ved at man kreve innsyn.

 

Post og søknader til Varangerhalvøya nasjonalparkstyre sendes til:

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Statens Hus
9815 Vadsø

E-post:

fmtfpost@fylkesmannen.no

 

Sekretariatet (nasjonalparkforvalter Geir Østereng):

Tlf. 78 95 03 89, 41470437 (mobil). 

E-post: fmfigos@fylkesmannen.no

Besøksadresse: Statens hus, Vadsø (2. etg. v/ miljøvernavdelingen)

eller på Knutepunktet på gamle Kiberg skole i Vardø kommune hvor forvalteren har kontordag en dag i uka.

 

Fakturaadresse 

Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre

Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Ref 3870gos

Fakturamottak DFØ

Pb 4746 Torgarden

7468 Trondheim

 

Kontakt Naturoppsynet - Statens Naturoppsyn

Statens Naturoppsyn Vadsø

Statens Naturoppsyn Tana