Kontakt og lenker

Dokumenter som blir sendt inn til eller ut fra nasjonalparkstyret blir arkivert hos Fylkesmannen i Finnmark. Derfor er postadressa til nasjonalparkstyret den samme som til Fylkesmannen i Finnmark. Dette kvalitetssikrer arkivfunksjonen og gjør alle offentlige dokumenter knyttet til nasjonalparkstyret tilgjengelige gjennom Offentlig elektronisk postjournal (OEP).

Her finner du en link til dokumenter som er knyttet til Varangerhalvøya nasjonalparkstyre den siste måneden på OEP. Klikk på "endre søkekriterier" for å utvide eller innskrenke søket i tid.

 

Post og søknader til Varangerhalvøya nasjonalparkstyre sendes til:

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre

Fylkesmannen i Finnmark
Statens Hus
9815 Vadsø

E-post:

fmfipostmottak@fylkesmannen.no

 

Sekretariatet (nasjonalparkforvalter Geir Østereng):

Tlf. 78 95 03 89, 41470437 (mobil). 

E-post: fmfigos@fylkesmannen.no

Besøksadresse: Statens hus, Vadsø (2. etg. v/ miljøvernavdelingen)

eller på Knutepunktet på gamle Kiberg skole i Vardø kommune hvor forvalteren har kontordag en dag i uka.