Møte i Faglig rådgivende utvalg 23 November

345
345, Foto: FMFI

Onsdag 23. november kl 18. er det møte i Faglig rådgivende utvalg for Varangerhalvøya Nasjonalpark. Møtet er på Varangerbotn samiske musum.

Faglig rådgivende utvalg består av representanter for de ulike interessene i Nasjonalparken, som bl.a. grunneiere, næringsliv, frivillige organisasjoner, natur- og miljøorganisasjoner og lignende.

Styret og forvalter vil informere om hva som har skjedd siden sist møte. Det blir en gjennomgang av besøksstrategiarbeidet, pilotprosjektet og litt om forvaltningsplanarbeidet fremover.

Det blir satt av god tid til innspill fra faglig rådgivende utvalg om ønsker eller ideer til tiltak, tilrettelegging og aktiviteter.

Invitasjoner blir sendt ut. Om deres organisasjon ikke har deltatt før men ønsker dette, ta kontakt.

Kontakt Nasjonalparkforvalter Geir Østereng på tlf. 41470437 eller fmfigos@fylkesmannen.no

 

 

(Publisert:21.10.2016 Sist endret:15.12.2016)