Møte i Faglig rådgivende utvalg 22 November

345
345, Foto: FMFI

Onsdag 22. november 2017 kl 18. er det møte i Faglig rådgivende utvalg for Varangerhalvøya Nasjonalpark. Møtet er i lokalene hos Fylkesmannen på Statens hus i Vadsø.

Faglig rådgivende utvalg består av representanter for de ulike interessene i Nasjonalparken, som bl.a. grunneiere, hytteforeninger, næringsliv, beitelag, reindrift, frivillige organisasjoner, natur- og miljøorganisasjoner og lignende.

Styret og forvalter vil informere om arbeidet siden sist møte. Informasjon om gjennomførte tiltak i verneområdene i 2017. Det blir en gjennomgang av status for gjennomføring av besøksstrategi og etablering av innfallsporter, pilotprosjektet. 

Drøftingssak:Innkommet søknad fra Universitetet i Tromsø - COAT. Søknad om konsekvensutredning for etablering av værstasjoner, installasjoner, overvåkningsutstyr, og feltstasjon som ledd i etablering av klimaobservatorium for arktisk tundra. Forskningsområde med installasjoner i Nasjonalparken i Komagdalen ved Hubehytta, Gargás, Ryggfjeller og ved Sandfjordvatnan. 

Det blir satt av god tid til innspill fra faglig rådgivende utvalg om ønsker eller ideer til tiltak, tilrettelegging og aktiviteter.

Invitasjoner blir sendt ut. Om deres organisasjon ikke har deltatt før men ønsker dette, ta kontakt.

Kontakt Nasjonalparkforvalter Geir Østereng på tlf. 41470437 eller fmfigos@fylkesmannen.no

Møtereferat fra foregående møte ligger under relevante dokumenter.

 

(Publisert:21.10.2016 Sist endret:03.04.2019)