Møte i faglig rådgivende utvalg 2018

Torsdag 22. november kl. 18 var det møte i faglig rådgivende utvalg for Varangerhalvøya nasjonalparkstyre.

Faglig rådgivende utvalg består av oppnevnte representanter for de ulike interessene i Nasjonalparken, som bl.a. grunneiere, hytteforeninger, næringsliv, beitelag, reindrift, frivillige organisasjoner, natur- og miljøorganisasjoner og lignende.

Styret og forvalter informerte om arbeidet siden sist. Informasjon om gjennomførte tiltak i verneområdene i 2018. Det var en gjennomgang av status for gjennomføring av besøksstrategi og etablering av nye innfallsporter til nasjonalparken, pilotprosjektet. 

Referat er sendt ut og vedlagt under relevante dokumenter.

Ved spørsmål kontakt Nasjonalparkforvalter Geir Østereng på tlf. 41470437 eller fmfigos@fylkesmannen.no

 

(Publisert:15.11.2018 Sist endret:25.01.2019)