Innspill til søknad om å etablere klimaobservatorium for arktisk tundra i Varangerhalvøya Nasjonalpark

Ved møte i faglig rådgivende utvalg 22.11.2017 kom det ønske fra organisasjonene om å kunne uttale seg skriftlig til styret om søknad om etablering av COAT-prosjektet med infrastruktur i Komagdalen. Dette er mulig innen 10. desember.

Klikk på overskriften - så kan du lese mer om prosjektet.

 

 

Prosjektet som ønsker å forske langsiktig på klimaendringenes påvirkning på naturen i den arktiske delen av det norske fastlandet, ønsker å etablere infrastruktur i kjernen av nasjonalparken i Komagdalen.

Av infrastruktur omfatter søknaden:

  • Etablering av feltstasjon ved Hubehytta.
  • En værstasjon (5-10 m høy) i omegn av Hubehytta, på toppen av Gargas, på toppen av Ryggfjellet og ved Sandfjordvatnan. 
  • Utplassering av lyttestasjoner for fugl på pinner jevnt fordelt i landskapet i ulike soner, inkludert i høyfjell for fjellrype
  • Kamerabokser for smågnagerovervåkning,
  • Viltkamera for overvåkning av beite av hjortevilt,
  • Vegetasjonsbur 5mx5m som skal holde hjortevilt ute (40 stk.) 
  • Mindre vegetasjonsbur som skal holde smågnagere ute.
  • Felt for vegetasjonsovervåkning. 
  • Temperaturloggere etc.

Infrastrukturen er relatert til forskning i 7 moduler - beskrevet i søknaden.

Installasjoner relatert til fjellrevprosjektet som foringsstasjoner og hi inngår også i COAT, men denne delen er allerede delvis innvilget og vurdert som midlertidige installasjoner relatert til et skjøtselstiltak som gagner verneformålet, og som fjernes etter en periode.

Nærmere bakgrunn for prosjektet med søknad og beskrivelse kan du lese om i relaterte dokumenter.  

Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre må ha mottatt innspill fra organisasjonene innen 10. desember, da søknaden vurderes i styremøte den 15. desember 2017. 

Innspill sendes til fmfipostmottak@fylkesmannen.no merket Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre, COAT.

Ta kontakt ved spørsmål til Nasjonalparkforvalter, Geir Østereng, 41470437.

 

(Publisert:25.11.2017 Sist endret:03.04.2019)