Nytt informasjonspunkt for Nasjonalparken i Varangerbotn

Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre bygger nå et informasjonspunkt/ innfallsport ved siden av Varanger samiske museum i Varangerbotn i Unjárga/ Nesseby kommune. Her blir det en gapahuk med innvendig og utvendig bålplass, med informasjonstavler om Nasjonalparken.

 

Punktet er en innfallsport til veifarende som skal videre ut på Varangerhalvøya. På stedet vil et stort kart gi oversikt over de fire kommunene som er del i Nasjonalparken på Varangerhalvøya. Her vil man til planlegging av turen, få informasjon om innfallsportene og informasjonspunktene for Nasjonalparken, med synliggjorte attraksjoner langs Nasjonal turistvei og forøvrige tilbud som krydrer besøkendes opplevelser av Varangerhalvøya.

Prosjektet ble til etter godt samarbeide med Várjjat Sámi Musea - Varanger Samiske Museum og Unjárga/ Nesseby kommune. Unjárga/ Nesseby kommune har stilt tomten til disposisjon.

Vi håper informasjonspunktet gjør at enda flere, både tilreisende og lokale, får god informasjon om Nasjonalparken og tar turen til Várjjat Sámi Musea - Varanger Samiske Museum, museumsområdet og naturreservatet nede ved sjøen, med sine to fugleskjul.

Gapahuken er prosjektert av Biotope, som kan opplyse om at grunnarbeidene er påbegynt ! Om alt går etter planen, blir vi ferdig med gapahuken til Vuonnamárkanat.

Her kan du se skissen for prosjektet.

(Publisert:19.07.2017)