Nytt vernestyre for Varangerhalvøya Nasjonalpark konstituert

Nytt styre for Varangerhalvøya Nasjonalpark
Nytt styre for Varangerhalvøya Nasjonalpark, Foto: Geir Østereng

Vernestyret for Varangerhalvøya Nasjonalpark konstituerte seg i møte 29 februar 2016 i Varangerbotn.

Etter høstens kommune og fylkestingvalg er nye representanter kommet inn i politiske utvalg i kommuner og fylkesting. Sametingsrepresentantene fortsetter da Sametinget har valg samme år som Stortinget. Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre har fått noen nye representanter.

Ragnhild Melleby Aslaksen og Ørjan Vevle fortsettet som leder og nestleder.

Arbeidsutvalget består av Ragnhild Melleby Aslaksen, Ørjan Vevle og Hans Jacob Bønå.

Styret består av:  

Ørjan Vevle (Båtsfjord kommune), Anne Grethe Strandheim, (Vara, Båtsfjord kommune). Magnhild Mathisen (Nesseby kommune), Per Inge Olsen  (Vara, Nesseby Kommune). Hans Jacob Bønå (Vadsø Kommune), Lise Svenning (Vara, Vadsø Kommune). Cathrine Rosanoff Aronsen (Vardø Kommune), Arnt Støme (Vara, Vardø Kommune).        

Ståle A. Olsen (Fylkeskommunen), Ragnhild Vassvik (Vara, Fylkeskommunen). Ragnhild Melleby Aslaksen (Sametinget), Jarl Even Roska (Vara, Sametinget). Jan Ivvar Smuk (Sametinget), Inger Anita Smuk (Vara, Sametinget).

 

(Publisert:09.03.2016 Sist endret:25.11.2017)