Pilotprosjekt for ny merkevare for norges nasjonalparker i mål

pilotsamling - på besøk i komagdalen
pilotsamling - på besøk i komagdalen, Foto: Jotunheimens nasjonalparkforvalter

I oktober var det avslutningsseminar i pilotprosjektet for Norges Nasjonalparker i Varanger.

I perioden 2014 - 2018 har vi vært pilotpark i pilotprosjektet for ny merkevare for Norges nasjonalparker. I starten av oktober var vi vertskap for avsluttende samling i prosjektet med besøk fra involverte fra Miljødirektoratet, Rondane, Jotunheimen- og Hallingskarvet Nasjonalpark og Statens Naturoppsyn.

Vi fikk gode tilbakemeldinger på Informasjons punkt Varangerbotn og startpunkt Komagdalen som nå er ferdig. I prosjektet har vi gjennomført brukerundersøkelse, lagd besøksstrategi for hvordan vi skal tilrettelegge og styre besøket til nasjonalparken og lagd nytt informasjonsmateriell jamfør ny mal for Norges nasjonalparker.

Vi har lagd nytt kart over området og ny brosjyre. Vi har prøvd ut informasjonstavler i glass påmontert både tre og cortenstål. De nevnte punkter har fått hver sin gapahuk med bålplass og tilgjengelig ved, og er nå populære i bruk av både lokale og tilreisende.

 

 

 

(Publisert:23.10.2019 Sist endret:19.06.2020)