Samarbeidsprosjekt med Poloniny Nasjonalpark i Slovakia og Uzhansky Nasjonalpark i Ukraina

Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre har inngått samarbeide med Poloniny Nasjonalpark og en Uzhansky Nasjonalpark i Ukraina, prosjektsamarbeidet er finansiert av "Norwegian Grants".

Henskten med prosjektet er å se hvordan Nasjonalparkforvaltningen kan lære av hverandre om hvordan bærekraftig turisme i omegn av Nasjonalparkene kan utvikles og stimuleres.

I de to nasjonalparkene i Slovakia og Ukraina som grenser til hverandre i Karpathene er det hittil gjort lite for å utvikle turismen i omegn av verneområdene. Selv om også naturbasert tursime i Varanger er i en tidlig utviklingsfase, kan det deles mye erfaringer mellom områdene. I prosjektet vil de andre partnerne få innsyn i norsk modell for lokal forvaltning av nasjonalparkene.

Norsk Institutt for bioøkonomi NIBIO er den andre norske partneren i prosjektet.

I januar 2016 var styreleder Ragnhild Melleby Aslaksen og nasjonalparkforvalteren  på oppstartsmøte av prosjektet i Slovakia, hvor blant annet befaringer i to Nasjonalparkene i de to landene sto på agendaen. I disse to nasjonalparkene er det et rikt biologisk mangfold. Her er det stort potensiale for utvikling av naturbasert turisme med flott natur og store byer i umiddelbar nærhet.

I juni 2016 kommer en delegasjon fra Ukraina og Slovakia og skal se på hvordan det satses på bærekraftig naturbasert turisme i Pasvikdalen og på Varangerhalvøya.

(Publisert:28.04.2016 Sist endret:25.11.2017)