Tredje utsett av fjellrever

Fjellrev kommer ut av kunstig hi etter utsetting - Varangerhalvøya
Fjellrev kommer ut av kunstig hi etter utsetting - Varangerhalvøya, Foto: Geir Østereng

I januar ble 14 fjellrevvalper satt ut for å styrke bestanden i Varanger.

Statens naturoppsyn satte ut 14 fjellrevvalper fra Norsk institutt for naturforsknings avlsstasjon på Dovre, på oppdrag for Miljødirektoratet i Varangerhalvøya nasjonalpark. Disse vil styrke bestanden på Varangerhalvøya slik at en bærekraftig bestand gjenetableres. Fjellrevene fra avlsstasjonen har gener fra hele Skandinavias fjellrevbestand, som er relativt lik pga. fjellrevens vandringskapasitet. Nasjonalparkstyret har gitt tillatelse til å sette ut foringsstasjoner og kunstige hi etc. midlertidig.

De 14 valpene var fra tre søskenkull på 7, 5 og to valper ble satt ut på tre lokaliteter. Vi håper flest mulig slår seg til og klarer seg til de blir forplantingsdyktige. Årest dna resultater viser at en av de få gjenlevende fjellrevene på Varanger har ynglet med en utsatt fjellrev, og har bidratt i reproduksjon av valper i 2018. I tillegg var det tre ynglinger i 2019 hvor nærmere dna. analyser vil gi mer kunnskap. De to foregående utsettingene har gitt gode resultater og flere par er etablert på hi på Varangerhalvøya.

KOAT - prosjektet s  fjellrevmodul  UIT, følger resultatene av fjellrevtiltakene i Varanger. Fjellrevene får supplerende for ved hiplassene og rødrev felles av Statens naturoppsyn i de mer utilgjengelige delene av nasjonalparken. Universitetet i Tromsø kjøper rødrevskrotter fra jakt til forskning fra lokale jegere - som får 1000 kr i kompensasjon per. stk. Begrensninger av rødrevbestanden i lavlandet begrense konkurransen mellom de to artene, og forhindrer at rødreven inntar høyfjellsområdene og konkurrerer ut fjellreven. Rødreven tar gjerne over fjellrevens hi og er også en direkte trussel for fjellreven - som er betraktelig mindre i vekst. 

Fjellrevene er utsatt for forstyrrelser, så hold avstand til foringsstasjoner og hi. Fjellreven er særlig sensitiv for hunder, så husk båndtvangsbestemmelsene og ikke oppsøk hiområder med hund. Fjellreven har også en egen forskrift som skal hindre forstyrrelser som sier at man bør trekke rolig unna om man forstyrrer den. Hold minst 300 meters avstand. Nyt synet om du ser fjellreven på din vei!

(Publisert:17.02.2020 Sist endret:19.06.2020)