Utsetting av fjellrev i 2019

Fjellrever på vei ut av kunstig hi etter utsetting 2019
Fjellrever på vei ut av kunstig hi etter utsetting 2019, Foto: Geir Østereng

24. januar ble 26 fjellrever satt ut på tre lokaliteter i Varangerhalvøya Nasjonalpark.

Av fjellrevene som  ble satt ut var det både hvite og blå. Det forventes at noen slår seg til og noen vandrer fra Varangerhalvøya og etablerer seg i andre gamle fjellrevområder hvor det er noen få eller ingen individer av arten igjen. Av revene som ble satt ut i 2018 kjenner vi til at to er vandret til Finalnd (Kaldoaivi), en til Reisa Nord og en er gått til Saltfjellet. Registreringer hittil tilsier at flere har etablert seg på hi i Varangerhalvøya Nasjonalpark.  

For de som jakter rødrev anbefaler vi at man setter seg inn i forskjellene mellom  fargevarianten for fjellrev kalt blårev (brun/mørk) og rødrev. Ved jakt i svakt lys kan en mørk rødrev og en blårev forveksles, dersom man ikke kjenner forskjellene og er observant nok. Les Felthåndboka s.6 om fargevarianter av rødrev og fjellrev og deres særtegn.

Vi håper fjellrevene vil trives her på Varangerhalvøya!

Om du skulle få se fjellrev setter vi pris på om du sender en beskjed til Statens Naturoppsyn, slik at vi har oversikt på hvor de slår seg til og er ute på vift.

 

 

 

 

 

   

(Publisert:25.01.2019)