Bidro med gode innspill til gjennomføringen av Nasjonalparkstyrets besøksstrategi

Elever i arbeid
Elever i arbeid, Foto: Geir østereng

Vadsø Videregående Skole og Københavns Åbne Gymnasium hadde Varangerhalvøya Nasjonalpark under lupen i et samarbeidsprosjekt. Elevene fikk konkrete oppgaver som var relatert til forvaltningen av nasjonalparken. 

Dette var et "Nordplus junior 2015 prosjekt", og ble gjennomført 13-15 april 2016.

Besvarelsene på oppgavene fungerte som innspill til Nasjonalparkforvalteren til sine daglige oppgaver i forvaltningen av parken.

Elevene løste følgende oppgaver:

- De så på utstillingen om Nasjonalparken i Kiberg, og kom med forslag til forbedringer og oppjustering slik at den tilfredstiller kvalitets- og merkevarekravene for Nasjonalparkforvaltningen.

- De kom med forslag til digital informasjonsstrategi for Nasjonalparken, og lagde forslag til offisiell Facebookside for Varangerhalvøya Nasjonalpark og vurderte hvordan Instagram kunne brukes.

- De så på de åtte samiske årstidene og lagde forslag til hvordan banehager, barne- , ungdoms- og videregående skoleelever kunne lære om samisk ressursbruk i Nasjonalparken og omegn. De kom med forslag til konkrete aktiviteter ute i naturen, som gjennom skolegangen skulle bidra til økt kunnskap om de 8 årstidene og hvordan man utnyttet naturressursgrunnlaget i samisk tradisjon i Varanger.

- De lagde ulike spørrekonkuranser om Nasjonalparken i et internettbasert system kalt "kahoot", med pedagogiske spørsmål som var tilpasset barnehage-, ungomsskole-, og videregående skolenivå. 

Nasjonalparkforvalteren var godt fornøyd med besvarelsene av oppgavene elevene presenterte. Besvarelsene vil bli lagt frem for Nasjonalparkstyret som innspill når gjennomføring av Nasjonalparksen besøksstrategi skal planlegges.

(Publisert:28.04.2016 Sist endret:25.11.2017)