Planer og publikasjoner

Holmfjell fra sørvest mot vestnordvest
Holmfjell fra sørvest mot vestnordvest, Foto: Ørjan Werner Jensen


Kongelig resolusjon

Her finner du den kongelige resolusjonen for verneplan for Varangerhalvøya i Båtsfjord, Unjárga/Nesseby, Vadsø og Vardø kommuner, Finnmark fylke.

(Publisert:31.03.2016 Sist endret:30.03.2016)

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen er hjemlet i verneforskriften for Varangerhalvøya (§ 5). Den skal være et hjelpemiddel for å ivareta verneformålet og skal avklare og konkretisere verneforskriftene. Den skal si noe om hva kan/kan ikke tillates av ulike aktiviteter, og hvor mye som kan tillates av et tiltak. Planen skal gi en avklaring av de ulike brukerinteressene. Den skal også inneholde en plan for skjøtsel ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:24.10.2019)

Årsmeldinger

Nasjonalparkstyrets årsmelding Årlig tiltaksplan beskriver mye av vår aktivitet.  Naturoppsynets årsmeldinger fra gitte oppgaver av styret og årlig arbeid med trua arter og tiltak i våre verneområder 2019 SNO 2018 SNO 2017 SNO   2015 SNO

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:11.03.2020)

Verneforskrifter

Her finner du verneforskriftene for Varangerhalvøya nasjonalpark, Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde og Syltefjorddalen naturreservat:

(Publisert:04.10.2012 Sist endret:09.05.2019)