Styret

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre er oppnevnt av Miljøverndepartementet som forvaltningsmyndighet for verneforskriften til:

Varangerhalvøya nasjonalpark
Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde
Syltefjorddalen naturreservat

Ytre syltevika naturreservat

Sandfjordneset naturreservat


Vedtekter

Rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmyndighet.Nasjonalparkstyrets vedtekter av 2015. Nasjonalparkforvalterens stillingbeskrivelse (2015)

Styremedlemmer

Bilde fra styremøte i Kiberg 26.08.14.

Fra 29. februar 2016 består styret av: Fra venstre: Hans Jacob Bønå (Vadsø), nestleder Ørjan Vevle (Båtsfjord), Cathrine Rosanoff Aronsen (Vardø), leder Ragnhild Melleby Aslaksen  (Sametinget), Jan Ivvar Smuk (Sametinget), Ståle A.Olsen (Fylkeskommunen) og Magnhild Mathisen (Nesseby)       

Faglig rådgivende utvalg

Faglig rådgivende utvalg skal sikre involvering av ulike interesser i verneområdet. Utvalget består av ca. 30 lag, foreninger og brukergrupper. Organisasjoner som ønsker å være med inkluderes fortløpende. Utvalget skal ikke behandle enkeltsaker, men kunne gi råd om overordnede strategier og særlige forhold.  Neste møte i faglig rådgivende utvalg er den 22. ...

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget for Varangerhalvøya nasjonalparkstyre består av leder Ragnhild Melleby Aslaksen (Sametinget), nestleder Ørjan Vevle (Båtsfjord) og Hans Jacob Bønå (Vadsø).

Styredokumenter

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:15.01.2013)

Skjemaer for reiseregning og honorar

Nederst på siden ligger linker til dokument som viser de nye honorarsatsene for 2016. Honorarskjema leveres på papirskjema. Signert honorarskjema scannes og sendes via forvalter på e-post  (fmfigos@fylkesmannen.no) eller sendes i posten. På hvert møte avklares medgått møtetid. I tillegg angis hver enkelts tid til forberedelser. Honorarsatser for 2017 kan du lese om her. Reiseregning ...

(Publisert:07.09.2012 Sist endret:09.12.2016)