Styret

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre er oppnevnt av Miljøverndepartementet som forvaltningsmyndighet for verneforskriften til:

Varangerhalvøya nasjonalpark
Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde
Syltefjorddalen naturreservat

Ytre syltevika naturreservat

Sandfjordneset naturreservat


Vedtekter

Rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmyndighet.Nasjonalparkstyrets vedtekter av 2020. Nasjonalparkforvalterens stillingbeskrivelse (2015)

Styremedlemmer

Fra 2. mars 2020 består styret av: Frank Inge Sivertsen (leder, Sametinget), Ronald Wærnes (nestleder, Båtsfjord), Trine Noodt (Troms og Finnmark fylkeskommune), Torill Olsen (Sametinget), Hanne Iversen Noste (Unjárga - Nesseby), Jens - Petter Falkensten (Vadsø) og Birger Knudsen (Vardø).       Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og Trine ...

Rådgivende utvalg

Rådgivende utvalg skal sikre involvering av ulike interesser i verneområdet. Utvalget består av ca. 30 lag, foreninger og brukergrupper. Utvalget skal ikke behandle enkeltsaker, men kunne gi råd om overordnede strategier og særlige forhold.  Neste møte i faglig rådgivende utvalg er 23 november 2020 i Vadsø  Geir Østereng, fmfigos@fylkesmannen.no, tlf ...

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget for Varangerhalvøya nasjonalparkstyre består av leder Frank Inge Sivertsen (Sametinget), nestleder Ronald Wærnes (Båtsfjord) og Trine Noodt (Troms og Finnmark fylkeskommune).

Styredokumenter

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:15.01.2013)

Skjemaer for reiseregning og honorar

  Honorarskjema leveres elektronisk etter hvert møte. Forvalter sender ut skjema om avtalt medgått møtetid som legges ved honorarkravet. I tillegg angis hver enkelts tid til forberedelser, opptil 3 timer per styremøte. Reiseregning leveres digitalt via SAP (bruk explorer som nettleser). Husk en reiseregning per møte. Før man kan gjøre det må bruker opprettes og følgende info ...

(Publisert:07.09.2012 Sist endret:08.06.2020)