Styret

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre er oppnevnt av Miljøverndepartementet som forvaltningsmyndighet for verneforskriften til:

Varangerhalvøya nasjonalpark
Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde
Syltefjorddalen naturreservat

Ytre syltevika naturreservat

Sandfjordneset naturreservat


Vedtekter

Rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmyndighet.Nasjonalparkstyrets vedtekter av 2015. Nasjonalparkforvalterens stillingbeskrivelse (2015)

Styremedlemmer

Fra 19. november 2018 består styret av: Catrine Rosanoff (leder, Vardø), Frank Inge Sivertsen (nestleder, Sametinget), Terje Sejrup (Båtsfjord), Torill Olsen (Sametinget), Ståle A.Olsen (Fylkeskommunen), Magnhild Mathisen (Nesseby) og Hans Jacob Bønå (Vadsø).       Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og Magnhild ...

Faglig rådgivende utvalg

Faglig rådgivende utvalg skal sikre involvering av ulike interesser i verneområdet. Utvalget består av ca. 30 lag, foreninger og brukergrupper. Organisasjoner som ønsker å være med inkluderes fortløpende. Utvalget skal ikke behandle enkeltsaker, men kunne gi råd om overordnede strategier og særlige forhold.  Neste møte i faglig rådgivende utvalg er den 22. ...

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget for Varangerhalvøya nasjonalparkstyre består av leder Catrine Rosanoff (Vardø), nestleder Frank Inge Sivertsen (Sametinget) og Magnhild Mathisen (Unjarga - Nesseby).

Styredokumenter

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:15.01.2013)

Skjemaer for reiseregning og honorar

Nederst på siden ligger linker til dokument som viser de nye honorarsatsene for 2019. Honorarskjema leveres på papirskjema etter møte. Signert honorarskjema scannes og sendes via forvalter på e-post  (fmfigos@fylkesmannen.no) eller sendes i posten. På hvert møte avklares medgått møtetid. I tillegg angis hver enkelts tid til forberedelser. Honorarsatser for 2019 kan du lese om her ...

(Publisert:07.09.2012 Sist endret:18.02.2019)