Tiltaksplaner

Hengebroen i Komagdalen
Hengebroen i Komagdalen, Foto: Christoffer Aalerud

Et eksempel på tilrettelegging for allmennheten ved en av innfallsportene til nasjonalparken.

Her kan du lese om  gjennomførte tiltak og planlagte tiltak -i vedtatt tiltaksplan

(Publisert:28.11.2011 Sist endret:11.11.2019)

Gjennomførte tiltak

Bortkjøring av søppel etter ryddeaksjon på linjehyttene

Søppelrydding ¨ved Linjehyttene - et tiltak som ble gjennomført i 2012. Årlig er det søppelrydding i strandsonen i landskapsvernområdet eller i naturreservatene. Dette gjennomføres gjerne i samarbeid med organisasjoner eller skoleklasser, og koordineres av Statens Naturoppsyn, på oppdrag fra Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre.  

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:15.11.2017)

Årlig tiltaksplan

Fremtidige tiltak skal være forankret i besøksstrategien eller forøvrig for forvaltningsplanen for de aktuelle verneområdene. VI har årlige tiltaksplaner - du finner disse i venstremenyen.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:30.10.2019)