Tiltak og prosjekt

Hengebroen i Komagdalen
Hengebroen i Komagdalen, Foto: Christoffer Aalerud

Et eksempel på tilrettelegging for allmennheten ved en av innfallsportene til nasjonalparken.

(Publisert:28.11.2011 Sist endret:22.01.2013)

Gjennomførte tiltak

Bortkjøring av søppel etter ryddeaksjon på linjehyttene

Søppelrydding - et tiltak som ble gjennomført i 2012.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:22.01.2013)

Planlagte tiltak

Fremtidige tiltak skal være forankret i forvaltningsplanen for verneområdene.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:21.01.2013)