Gjennomførte tiltak

Bortkjøring av søppel etter ryddeaksjon på linjehyttene
Bortkjøring av søppel etter ryddeaksjon på linjehyttene, Foto: Hanne Henriksen

Søppelrydding ¨ved Linjehyttene - et tiltak som ble gjennomført i 2012.

Årlig er det søppelrydding i strandsonen i landskapsvernområdet eller i naturreservatene.

Dette gjennomføres gjerne i samarbeid med organisasjoner eller skoleklasser, og koordineres av Statens Naturoppsyn, på oppdrag fra Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre.

 

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:15.11.2017)