Årlig tiltaksplan

Fremtidige tiltak skal være forankret i besøksstrategien eller forøvrig for forvaltningsplanen for de aktuelle verneområdene. VI har årlige tiltaksplaner - du finner disse i venstremenyen.


I forkant for søknader om ressurser for tiltak i det enkelte verneområde, lages en tiltaksplan som beskriver hva Nasjonalparkstyret ønsker å gjennomføre . Hva som blir gjennomført avhenger av tildeling og ressuser og gjengis i årsrapport . Påbegynte tiltak som ikke blir ferdig, forsøkes gjennomført påfølgende år.

Tiltaksplaner:

Tiltaksplan for 2017

Tiltaksplan for 2018

Tiltaksplan for 2019

Tiltaksplan for 2020

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:05.05.2020)