Verneområder

Under finner du en presentasjon av hvert enkelt verneområde.Varangerhalvøya nasjonalpark

Moreneringer

Varangerhalvøya er Norges største halvøy. Landskapet er svært gammelt i Skandinavisk målestokk, og i stor grad formet før istidene. 

(Publisert:05.03.2012 Sist endret:15.01.2013)

Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde

Fra veien mot Hamningberg

På den nordøstlige delen av Varangerhalvøya endrer landskapet seg fra flate fjellplatåer til bratte skrenter som stuper i havet. Gjennom millioner av år har havbølgene og frostforvitring spist seg stadig lenger innover i det gamle landskapet og formet en særpreget kystlinje med spektakulære formasjoner i steiltstående bergarter. Dette kan oppleves langs vegen til Hamningberg, FV 341, som går ...

(Publisert:12.03.2012 Sist endret:15.01.2013)

Syltefjorddalen naturreservat

Syltefjorddalen naturreservat

Syltefjorddalen naturreservat er vernet for å ivareta et tilnærmet urørt løvskogsområde og en sidedal med kalkrasmark med sitt biologiske mangfold. Her ekstisterer det en rekke arter som har sin absolutte nordgrense eller som ligger helt i utkanten av sitt utbredelsesområde.

(Publisert:12.03.2012 Sist endret:15.01.2013)

Sandfjordneset Naturreservat

Sandfjordneset Naturreservat

Info om Sandfjordneset naturreservat

(Publisert:06.06.2017)

Ytre syltevika Naturreservat

Ytre syltevika Naturreservat

Info om Ytre Syltevika Naturreservat

(Publisert:06.06.2017)