Verneområdebeskrivelser og regelverk

Under finner du en presentasjon av hvert enkelt verneområde. Klikk på bildene av verneområdene for å få opp mer informasjon!Varangerhalvøya nasjonalpark - Várnjárgga álbmotmeahcci

Moreneringer

Varangerhalvøya er Norges største halvøy. Landskapet er svært gammelt i Skandinavisk målestokk, og i stor grad formet før istidene. Nordøstlige deler av Nasjonalparken og Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde ligger i Lav arktis klimasone - på arktisk fastland.    

(Publisert:05.03.2012 Sist endret:23.10.2019)

Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde/ Biezavuona-Oardduvuona suodjemeahcci

Fra veien mot Hamningberg

På den nordøstlige delen av Varangerhalvøya endrer landskapet seg fra flate fjellplatåer til bratte skrenter som stuper i havet. Gjennom millioner av år har havbølgene og frostforvitring spist seg stadig lenger innover i det gamle landskapet og formet en særpreget kystlinje med spektakulære formasjoner i steiltstående bergarter. Dette kan oppleves langs nasjonalturisveg til Hamningberg, FV 341, ...

(Publisert:12.03.2012 Sist endret:17.09.2019)

Syltefjorddalen naturreservat/ Oarddu luondumeahcci

Syltefjorddalen naturreservat

Syltefjorddalen naturreservat/ Oarddu luondumeahcci er vernet for å ivareta et tilnærmet urørt løvskogsområde og en sidedal med kalkrasmark med sitt biologiske mangfold. Her ekstisterer det en rekke arter som har sin absolutte nordgrense eller som ligger helt i utkanten av sitt utbredelsesområde.

(Publisert:12.03.2012 Sist endret:17.09.2019)

Sandfjordneset Naturreservat

Sandfjordneset Naturreservat

Formålet med fredningen er å bevare et fint utformet flyvesandfelt med interessant sandstrandvegetasjon  

(Publisert:06.06.2017 Sist endret:23.10.2019)

Ytre syltevika Naturreservat

Ytre syltevika Naturreservat

Naturreservatet skal bevare et strandvollsystem som viser landhevingen etter siste istid, en kyststripe med former som viser havets erosjon i lagdelte bergarter, og et område med arktisk preget kystnatur med uhyre sparsom vegetasjon. Landskapet består av platåfjell som blir brutt av bratte fjellsider ned mot strandflaten. Info om Ytre Syltevika Naturreservat

(Publisert:06.06.2017 Sist endret:23.10.2019)