Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde/ Biezavuona-Oardduvuona suodjemeahcci

Fra veien mot Hamningberg
Fra veien mot Hamningberg, Foto: Christoffer Aalerud

På den nordøstlige delen av Varangerhalvøya endrer landskapet seg fra flate fjellplatåer til bratte skrenter som stuper i havet. Gjennom millioner av år har havbølgene og frostforvitring spist seg stadig lenger innover i det gamle landskapet og formet en særpreget kystlinje med spektakulære formasjoner i steiltstående bergarter. Dette kan oppleves langs nasjonalturisveg til Hamningberg, FV 341, som går gjennom landskapsvernområdet. Vegen er vinterstengt.

Formålet med opprettelsen av Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernområde er å ta vare på et egenartet og arktisk preget natur- og kulturlandskap med det biologiske mangfold som kjennetegner landskapet. Området har særegne geologiske formasjoner i steiltstående bergarter, og frodige dalbotner med forekomster av sjeldne plantearter som står i sterk kontrast til de nakne fjellplatåene. Den ville og særpregete næringskysten i nord er typisk for Øst-Finnmark, og står i skarp kontrast til det rolige, geologisk sett millioner av år gamle landskapet innover halvøya.

Landskapsvernområdet skal, sammen med Varangerhalvøya nasjonalpark, bidra til å bevare et sammenhengende naturområde som også inneholder mange kulturminner.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne nyttes til reindrift

Verneregler

Verneforskriften har bestemmelser for å ivareta landskapet, dyrelivet, plantelivet og om ferdsel.

Merk at bruk av droner og sykler med hjelpemoter (el-sykler) er forbudt i dette verneområdet.

Verneforskriften finner du her

 

 

 

(Publisert:12.03.2012 Sist endret:17.09.2019)