Ytre syltevika Naturreservat

Ytre syltevika Naturreservat
Ytre syltevika Naturreservat, Foto: Geir Østereng

Naturreservatet skal bevare et strandvollsystem som viser landhevingen etter siste istid, en kyststripe med former som viser havets erosjon i lagdelte bergarter, og et område med arktisk preget kystnatur med uhyre sparsom vegetasjon. Landskapet består av platåfjell som blir brutt av bratte fjellsider ned mot strandflaten.

Info om Ytre Syltevika Naturreservat

(Publisert:06.06.2017 Sist endret:23.10.2019)