MuddværSkjærvær fuglefredningsområde - mai 2016 Foto: Jannike WikaSøla som er en del av Hysvær/Søla landskapsvernområde Foto: Jannike Wika Foto: Jannike WikaEidemsliene naturreservat Foto: Jannike WikaHysvær/Søla landskapsvernområde Foto: Jannike WikaHysvær Foto: Jannike WikaLånan fuglefredningsområde Foto: Jannike WikaEffekt av slått Foto: Jannike WikaHolandsosen naturreservat Foto: Jannike WikaKjellerhaugvatnet naturreservat Foto: Jannike WikaFlovær fuglefredningsområde Foto: Jannike WikaEidemsliene naturreservat Foto: Jannike Wika

Vega verneområdestyre

Miljøverndepartementet delegerte 5.mai 2011 forvaltningen av verneområdene i Vega kommune til Vega verneområdestyre.Aktuelt

Styret

Vega verneområdestyre

Verneområdestyre består av to representanter fra Vega kommunestyre og en fra Nordland fylkeskommune. Styrets sekretær er en lokal verneområdeforvalter. Leder: Andre Møller, Styremedlem: Kjartan Sørøy, Styremedlem: Hanne Wika. Styrets sekretær: verneområdeforvalter Jannike Wika.

Verneområdene på Vega

 

Kart

Kartet viser Vega kommune med verneområdene, verdensarvområdet og buffersonen  

(Publisert:28.11.2011 Sist endret:06.11.2018)

Tiltak og prosjekt

Slått i Vegaøyan

Hvert år gjennomfører verneområdeforvaltninga tiltak knyttet til vedlikehold, skjøtsel og tilrettelegging. Vega verneområdestyre søker om midler fra sentrale styresmakter til ulike prosjekt. SNO lokalt og Vega verneområdestyre gjennomfører eller administrerer gjennomføringen av disse prosjektene. Lokale organisjasjoner, grunneiere eller andre er som regel sentrale i gjennomføringen av prosjektene.  Tiltaksplan for alle ...

(Publisert:28.11.2011 Sist endret:22.03.2017)

Kontakt og lenker

Offisielle kontakter og søknader til styret skal sendest til: Vega verneområdestyreMoloveien 108002 Bodø mail: fmnopost@fylkesmannen.no Kontakter og søknader som skriftlig blir stilt til denne adressen, blir arkivert og søkbar i den offentlige elektroniske postjournalen (OEP). Disse blir også automatisk sendt til verneområdeforvalter som forbereder sakene for Vega verneområdestyre. Ved andre typer henvendelser eller spørsmål, kan ...

Vis nyhetsarkiv