Lånan fuglefredningsområdeLånanMuddværHvitkinngås i Lånan fuglefredningsområde mai 2016Gapahuk på KjellerhaugenKjellerhaugen/Kjellerhaugvatnet naturreservatKjallerhaugenSkjærvær fuglefredningsområde - mai 2016 Foto: Jannike WikaSøla som er en del av Hysvær/Søla landskapsvernområde Foto: Jannike WikaSøla i Hysvær/Søla landskapsvernområde Foto: Jannike Wika

Vega verneområdestyre

Miljøverndepartementet delegerte 5.mai 2011 forvaltningen av verneområdene i Vega kommune til Vega verneområdestyre. Verneområdestyre består av to representanter fra Vega kommunestyre og en fra Nordland fylkeskommune. Styrets sekretær er en lokal verneområdeforvalter.Nyheter

Skjøtselsplan for Skjærvær

Her den nye skjøtselsplanen for Skjærvær.

(Publisert:16.02.2017)

Vil du låne et teleskop?

Vega verneområdestyre låner ut teleskop med stativ. Dette er et gratis tilbud til de som ønsker å se nærmere på fuglelivet i eller utafor verneområdene på Vega.  Utlånet administreres av verneområdeforvalter Jannike Wika, tlf. 950 52 394 fmnojwi@fylkesmannen.no

(Publisert:01.11.2016)

Søppel og Sitkagran

Elever 10. klasse Vega skole

Denne uka var elever fra Vega skole på overnattingstur i verneområdet Hysvær/Søla landskapsvernområde. Dette er en del av prosjektet «Marin forsøpling og Sitkagran». I Hysvær plukket elevene over hundre sekker søppel og hjalp til med å fjerne sitkagran. Vi takker elever, lærer, forelder, grunneier og SNO for laget og for en fantastisk innsats. Her er flere bilder

(Publisert:16.09.2016)

Brenning av Kystlynghei på Vega

Kystlyngheiene som finnes her i Holandsosen naturreservat i Vega kommune, er blant de eldste kulturlandskapene vi har i Norge. Denne typen landskap er i ferd med å vokse igjen og forsvinne langs kysten. Lyngbrenning er en gammel tradisjon for å ta vare på kystlynghei. I år er det femte gangen vi brenner i Holandsosen, i nyere tid. Tusen takk til Margrethe Wika, Per-Anton Nesjan, Thomas H. Carlsen og Anette Baar som hjalp til under ...

(Publisert:14.04.2016)

Kulturlandskapsdag 6.juni

Mandag 6.juni arrangeres kulturlandskapsdag på Vega med tur til Emårsøy og Skogsholmen. Se programmet her.  

(Publisert:14.04.2016)

Tiltak i verneområdene 2016

Her er oversikt over Vega verneområdestyrets disponering av de 750 000 kr til tiltak i verneområdene i 2016. I tillegg skal Vega verneområdestyre i 2016 bruke: 160 500 kr til plan for utredning av havbruk i verdensarvområdet.  Unescos innskrivingstekst som ber nasjonalstaten om å definere tålegrensen mellom havbruk og verdensarvverdiene. I den nye forvaltningsplanen for Vegaøyan Verdensarv er dette lagt inn som et eget mål. Definisjon av ...

(Publisert:05.04.2016)
Vis nyhetsarkiv