Skjøtselsplan for Muddvær

Skjøtselsplan for Muddvær er utført av NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi), på oppdrag fra Vega verneområdestyre. Her er den.

(Publisert:25.04.2017)