Søppel og Sitkagran

Elever 10. klasse Vega skole
Elever 10. klasse Vega skole

Denne uka var elever fra Vega skole på overnattingstur i verneområdet Hysvær/Søla landskapsvernområde. Dette er en del av prosjektet «Marin forsøpling og Sitkagran». I Hysvær plukket elevene over hundre sekker søppel og hjalp til med å fjerne sitkagran. Vi takker elever, lærer, forelder, grunneier og SNO for laget og for en fantastisk innsats.

Her er flere bilder

(Publisert:16.09.2016)