Styret

Vega verneområdestyre
Vega verneområdestyre

Verneområdestyre består av to representanter fra Vega kommunestyre og en fra Nordland fylkeskommune. Styrets sekretær er en lokal verneområdeforvalter.

Leder: Andre Møller, Styremedlem: Kjartan Sørøy, Styremedlem: Hanne Wika.

Styrets sekretær: verneområdeforvalter Jannike Wika.


Kongelig resolusjon

Her kan du lese om etableringen av Vega verneområdestyre

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:24.03.2017)

Vedtekter

Rammene for verneområdestyret sitt arbeid som forvaltningsmyndighet: I brev datert 16. des 2010 fra statsråden i miljøverndepartementet ble det vedtatt at det skulle etableres et verneområdestyre for Eidemslienen naturreservat, Holandsosen naturreservat, Kjellerhaugvatnet naturreservat, Lånan-Skjærvær naturreservat, Lånan, Flovær og Skjærvær fuglefredningsområde, Muddværet fug ...

Styremedlemmer

Nytt styre konstituert 21.mars 2016: Leder: Andrè Møller (Vega kommune). Vara: Hilde Sprækenhus. Styremedlem: Kjartan Sørøy. Vara: Ann-Hege Lervåg. Styremedlem og nestleder: Hanne Wika (Nordland Fylkeskommune). Vara: Per Christian Brennevik Jacobsen.

Rådgivende utvalg

Oversikt over interessegrupper og organisasjonar som er representert i rådgivende utvalg: - Leder i Vega bondelag - Leder i Vega beitelag - Leder i Vega bonde- og småbrukerlag - Leder i Vega fiskarlag - Rektor ved Vega skole - Leder i Vegaøyans venner - Leder i Vega kystlag - Leder i Hysværøyan grunneierlag - Leder i Utvær Lånan - Leder i naturvernforbundet i Nordland - ...

Administrativt kontaktutvalg

For å sikre at forvaltningen av verneområdene blir godt integrert i den kommunale forvaltningen har Vega verneområdestyre i sak 24/2016 oppnevnt et administrativt kontaktutvalg. Administrativ kontaktutvalg for Vega verneområdestyre består av følgende medlemmer: Tre representanter fra Vega kommune: Miljøvernsjef, jordbrukssjef, reiselivssjef. En representant fra Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv: ...

Styredokument

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:29.02.2012)